Y-03(BLACK)

1580 RMB

             
 

★内充高比例的羽和绒

★铜制按扣

★刺绣品牌标志

★合身立体裁剪

★最新EBLIS HUNGI旗标领标

★独特手臂处隐形口袋设计

 可放置手机或小物件.

★优质毛领

★可脱卸式帽子设计

★可脱卸式帽子毛

★可收缩式帽子设计

颜色:黑色/军绿

size:

M /L / XL