LADY Y-05(BLACK)

1480 RMB

             
 

★为女性特别设计的修身剪 裁

★内充高比例的羽和绒

★铜制按扣

★刺绣品牌标志

★最新EBLIS HUNGI为女性 

 设计的粉红色旗标,最新 

 领标

★独特手臂处隐形口袋设计

 可放置手机或小物件.

★优质毛领

★可脱卸式帽子设计

★可脱卸式帽子毛

★可收缩式帽子设计

颜色:黑色/粉红

size:

M /L / XL